Tiada ruang untuk tiket menjadi YB

PBS bukanlah parti untuk mendapatkan tiket menjadi "Yang Berhormat"